Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Kadri


direktor Razvojne agencije Savinja
Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.
tel.: 03 713 68 65
stojan.praprotnik@ra-savinja.si

svetovalka za podjetništvo
Alenka Doler, dipl. upr. org.
tel.: 03 713 68 67
ra.savinja@ra-savinja.si

svetovalka za podjetništvo,
razvoj podeželja in finančno-kadrovske zadeve
Mirjana Bevanda, pravnica
tel.: 03 713 68 66
mirjana.bevanda@ra-savinja.si

svetovalka za človeške vire in razvoj podeželja
Damjana Omerzu, univ. dipl. soc.
tel.:03 713 68 61
damjana.omerzu@ra-savinja.si

svetovalec za turizem, podjetništvo in razvoj podeželja
Dejan Jazbinšek, dipl. ekon.
tel.: 03 713 68 62
dejan.jazbinsek@ra-savinja.si

svetovalec za prostorsko načrtovanje in podjetništvo
Jaka Strojanšek, dipl. inž. grad.
tel.: 03 713 68 60
jaka.strojansek@ra-savinja.si


 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave