Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Naloge
Naloge s področja vzpodbujanja aktiviranja lokalnih razvojnih potencialov in animiranja podjetnikov ter lokalnega okolja za pripravo podjetniških in razvojnih programov.

Splošno svetovanje ter pomoč podjetnikom pri iskanju virov financiranja razvojnih projektov in podjetniških idej.

Sodelovanje Razvojne agencije Savinje na razpisih – prijave projektov.

Informiranje in usposabljanje podjetnikov ter članov lokalnih razvojnih koalicij.

Dejavnost razvojne agencije na področju pospeševanja turizma.

Koordiniranje nalog med partnerji pri zagonu in razvoju lokalnega pospeševalnega centra.
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave