Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Organiziranost
Občine so se odločile, da razvojna prizadevanja združijo preko skupne razvojne koalicije in so v aprilu 1997 pristopile v gospodarsko interesno združenje Podjetniški center Žalec, ki sta ga 13. januarja 1998 ustanovila takratna enotna občina Žalec in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec.

Z razširitvijo delovanja na vsa razvojna področja, so ustanovitelji GIZ, 22.10.2001 preimenovali Podjetniški center v Razvojno agencijo Savinjo, hkrati pa so se občine Tabor, Vransko in Žalec odločile za tesnejše sodelovanje z agencijo kot njene ustanoviteljice. Občina Polzela je ostala pridružena članica, občini Braslovče in Prebold pa sta se odločili za povsem samostojno pot načrtovanja svojega razvoja. V letu 2003 je Občina Vransko izstopila, vstopila pa je Občina Braslovče.

Varovanje dostojanstva Delovni čas RAS
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave