Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Partnerji
Ustanovni in pridruženi člani RA Savinja:
Občina Braslovče
Občina Žalec
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec


Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Tabor
Občina Vransko
Upravna enota Žalec
Zavod RS za zaposlovanje – OE Celje
Zavod za živinorejo in veterinarstvo – Kmetijsko-svetovalna služba Žalec
UPI Ljudska univerza Žalec

Razvojna agencija Savinjske regije (RASR)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Društvo managerjev in strokovnjakov Golding klub Žalec
Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
Javno komunalno podjetje Žalec
RC planiranje Celje
ZVKDS OE Celje
ZRSVN OE Celje
Turistični in gostinski ponudniki na območju SSD
Druge vladne in nevladne organizacije
Zainteresirani kmetje in drugi kmetijski proizvajalci
Zainteresirani podjetniki
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave