Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Predstavitev
Naziv: Razvojna agencija Savinja
Naslov: Ul. Heroja Staneta 3, 3310 Žalec
Telefonska številka: 03/ 713-68-60
Faks: 03/ 713-68-70
E-mail: ra.savinja@ra-savinja.si
Datum ustanovitve: 13. januar 1998
Direktor: g. Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.
Število zaposlenih: 6
Stopnja izobrazbe in št.: VII. st. (5), VI. st. (1)
ID za DDV: SI75119595
Matična številka: 1271148
Račun(IBAN): SI56 6100 0001 4976 953
BIC: HDELSI22
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave