Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Storitve Vse na Enem Mestu - VEM
IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV VSTOPNE TOČKE VEM V LETU 2016 in 2017.

Vstopna točka VEM Razvojna agencija Savinja, GIZ zagotavlja kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva, ki so namenjene ciljni skupini potencialnih podjetnikov ter delujočih mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Storitve zajemajo:
• storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja,
• izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic
• ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Cilj operacije je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

Neposredni rezultati operacije bodo:
• izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa
• izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva
• izvedeni postopki e-VEM za podjetja.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT, javna agencija.

Informacije:
Mirjana Bevanda, 03 713 68 66 oz. mirjana.bevanda@ra-savinja.si
Damjana Omerzu, 03 713 68 61 oz. damjana.omerzu@ra-savinja.si

www.eu-skladi.si
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave