Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
eXchange 3
IZBRANI NAJBOLJŠI PROJEKTI V SRBIJI V OKVIRU PROGRAMA »EXCHANGE 3« : dva najboljša od treh RA Savinja v sodelovanju z občino Žalec in občino Braslovče

Razvojna agencija Savinja v letih 2011/12 skupaj z Občino Žalec in Občino Braslovče sodelovala pri izvajanju treh evropskih projektov »Exchange 3« v Srbiji. V sklopu izvajanja programa EXCHANGE 3, ki je potekal v Srbiji je RA Savinja kot koordinator in z Občino Žalec kot partner iz EU sodelovala na dveh projektih EXCHANGE 3 in sicer:

»Kontaktna točka za višjo kakovost življenja občanov« ter

»GIS kot sredstvo za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v mestu Kruševac« .

Z Občino Braslovče kot partner iz EU, pa je sodelovala na projektu Exchange 3 »Ustvarjanje pogojev za kmetijski razvoj v občini Ub«.

V okviru programa EXCHANGE 3 je v Srbiji bilo skupaj realiziranih preko 60 projektov. Komisija, ki je ocenjevala projekte je v kategoriji Lokalni ekonomski razvoj, za najboljši primer projekta izbrala prav projekt »Ustvarjanje pogojev za kmetijski razvoj v občini Ub«, ki ga so ga izvajali RA Savinja in Občina Braslovče.


V kategoriji Upravljanje na lokalnem nivoju pa je bil ocenjen kot najboljši projekt »Kontaktna točka za višjo kakovost življenja občanov« kjer kot partner iz EU sodelovala občina Žalec in koordinator RA Savinja.

V Beogradu je 27.02.2013, bila zaključna konferenca programa »Exchange 3«. Delegacija, ki se je udeležila zaključne konference, kjer je potekala še predstavitev treh najbolje ocenjenih projektov bi lahko po vrnitvi na kratko povzela dogodek: Veni, vidi , vici.

Lahko smo ponosni na uspeh, katerega smo dosegli v tako veliki in močni konkurenci.


Na sliki od leve proti desni:

Milan Šoštarič
Direktor občinske uprave Braslovče (sodeloval v obeh nagrajenih projektih) vodja delegacije

Sava Sarič
Občina Ub

Sretina Dobrodolac
vodja projekta »Ustvarjanje pogojev za kmetijski razvoj v občini Ub«.

Slavica Mrfat
vodja projekta »Kontaktna točka za višjo kakovost življenja občanov«

Mirjana Bevanda
RA Savinja, svetovalka (sodelovala v obeh nagrajenih projektih)

Jani Štusej
Občina Braslovče, predsednik odbora za kmetijstvo

IZBRANI NAJBOLJŠI PROJEKTI V SRBIJI V OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 3

Razvojna agencija Savinja v vlogi projektnega partnerja v dveh najbolje ocenjenih projektih EXCHANGE 3

V sklopu izvajanja programa EXCHANGE 3, ki poteka v Srbiji je Razvojna agencija Savinja v letih 2011/12 skupaj z Občino Žalec in Občino Braslovče sodelovala pri izvajanju treh projektov.

Z Občino Žalec je sodelovala na dveh projektih in sicer :
- EXCHANGE 3 »Kontaktna točka za višjo kakovost življenja občanov« ter
- EXCHANGE 3 »GIS kot sredstvo za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v mestu Kruševac «.

Z Občino Braslovče pa je sodelovala na projektu Exchange 3 »Ustvarjanje pogojev za kmetijski razvoj v občini Ub«.

V okviru programa EXCHANGE 3 je bilo do tega obdobja skupaj realiziranih 39 projektov. Komisija, ki je ocenjevala projekte je, v kategoriji Upravljanje na lokalnem nivoju, za najboljši primer projekta izbrala projekt »Kontaktna točka za višjo kakovost življenja občanov« .
V kategoriji Lokalni ekonomski razvoj pa je bil kot najboljši ocenjen projekt »Ustvarjanje pogojev za kmetijski razvoj v občini Ub«.

Več o izboru na povezavi: http://www.skgo.org/reports/details/1224

PROJEKT
Citizen contact centar – better quality of life 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave