Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
ORP SSD

18. 11. 2014
Regionalni razvojni program Savinjske regije

Objavljamo Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020

ki je v potrditvi na MGRT in za katerega so še vedno možnosti dopolnitve.



RRP-SSD



12. 11. 2014
Zadnja verzija predloga

Objavljamo zadnjo verzijo predloga Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020.



Vodnik



12. 11. 2014
Konec oktobra je EU komisija potrdila...

Konec oktobra je EU komisija potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in EU za obdobje 2014-2020.

Prilagamo čistopis PS in njegov povzetek.



Čistopis Povzetek



15. 10. 2013
19. seja Območnega razvojnega sveta ORP SSD

19. seja Območnega razvojnega sveta ORP SSD jepotekala v sredo, 9.10.2013 ob 9. uri v sejni sobi Občine Žalec.

Vabilo
Dopis SIMBIA
Predstavitev RASR
Gradivo za medije
Evidentiran nabor predlaganih državnih projektov - Savinjska regija
DRPi prvi osnutek
   



24. 5. 2013
Priprava ORP Spodnje Savinjske doline...

Priprava ORP Spodnje Savinjske doline in
RRP Savinjske regije 2014-2020 - v javni obravnavi


Smo sredi priprave Regionalnega razvojnega programa (RRP) Savinjske regije in Območnega razvojnega programa (ORP) Spodnje Savinjske doline za obdobje 2014-2020.

V javno obravnavo dajemo osnutek RRP in ORP, saj želimo, da s širšo javno in strokovno vključenostjo razvojnih partnerjev pripravimo čim bolj uporaben in operativen dokument.

V osnutku za javno obravnavo predstavljamo izhodišča za strateški in programski del RRP in ORP.

Oba dokumenta sta odprta za dodatne predloge, ki jih lahko posredujete do 7.6.2013, na naslov ra.savinja@ra-savinja.si. Za vsa dodatna pojasnila pa smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 68 60.


Osnutek RRP Osnutek ORP


20. 5. 2013
18. seja Območnega razvojnega sveta ORP SSD
Vabimo župane SSD na 18. Sejo Območnega razvojnega sveta ORP SSD, ki bo potekala v sredo, 22.05.2013 ob 11. uri v sejni sobi Občine Žalec.


Vabilo Zapisnik

20. 5. 2013
Razširjena seja Območnega razvojnega sveta ORP SSD
Člane ožje in širše projektne skupine za pripravo ORP SSD vabimo na 3. razširjeno sejo Območnega razvojnega sveta ORP SSD, ki bo potekala v sredo, 22. maja 2013 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.


Vabilo Zapisnik

4. 3. 2013
Vabimo vas na regijski posvet za področje LESA
Vabimo vas na regijski posvet za področje LESA, kot ene izmed strateških surovin, ki jo znamo razvojno premalo izkoristiti.

21. 2. 2013
Vabimo vas na regijsko strokovno srečanje
PROSTOR - RAZVOJNI POTENCIAL Savinjske regije

20. 2. 2013
Delovni posvet
Spoštovani,
v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014-20 organiziramo
delovno srečanje za pomembno regijsko razvojno področje – Kmetijstvo.
Srečanje organiziramo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje.
Delovno srečanje bo v torek, 26. februarja 2013 ob 10.00 v Žalcu. (priloga VABILO)
Prijazno povabljeni k sooblikovanju vsebine delovnega srečanja, s čimer boste prispevali razvojnim usmeritvam kmetijstva v Savinjski regiji.
Hvala za sodelovanje.

Vabilo



7. 2. 2013
Delavnica za pripravo ORP – RRP
V četrtek 14.02.2013 vabimo ožjo in širšo projektno skupino Območnega razvojnega sveta, Območnega razvojnega partnerstva SSD na delavnico za pripravo Območnega razvojnega programa 2014-2020.

Vabilo Prijava Kazalniki Seznam RRP


7. 2. 2013
Regijski strokovni posvet
V sredo 13.2.2013 vas vabimo na regijski strokovni posvet
Izobraževanje v Savinjski regiji

Vabilo



5. 2. 2013
Okrogla miza, Turizem v občini Žalec: včeraj, danes, jutri,
ki jo je, 29.1.2013 ob 16.uri v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, organiziralo Turistično društvo Žalec. Poleg nekaterih ponudnikov gostinskih in turističnih storitev je bil osrednji gost predsednik TZS g. Peter Misja, vodja programa turizem na ZKŠT Žalec ga. Sabina Palir in direktor RA Savinja g. Stojan Praprotnik.

Govorniki, kot tudi vsi prisotni so poudarili potrebo po sodelovanju in povezovanju, podprli so potrebo po enotni blagovni znamki »Zeleno zlato«. Predsednik TZS g. Peter Misja se je strinjal, da je nekatere turistične destinacije dobro prepoznane, pa vendar ima tudi naša občina oziroma dolina dobre možnosti, ki pa jih lahko še dodatno izkoristimo, med drugim že, če obogatimo obstoječo gostinsko ponudbo, itd.

Direktor RA Savinja g. Stojan Praprotnik, kot tudi župan Občine Žalec g. Janko Kos sta vse prisotne seznanila s pripravo Območnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline in Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020. Vse prisotne sta pozvala, da morebitne projekte in zamisli s področja turizma predstavijo oz zapišejo na predpisanem projektnem obrazcu oziroma se oglasijo na naslovu agencije.

Video:





17. 1. 2013
Priprava RRP Savinjske regije 2014-2020
OBVESTILO RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJA

V skladu s sklepi 17. seje Območnega sveta ORP SSD in 2. razširjene seje Območnega razvojnega sveta ORP SSD je Razvojna agencija Savinja Žalec zadolžena za pripravo skrajšanega dokumenta Območnega razvojnega programa za ORP SSD 2014 - 2020, ki predstavlja razvojne zahteve in potencial naše doline. Tako pripravljen dokument bo tudi osnova za vključitev naših predlogov v pripravo Regionalnega razvojnega programa (RRP), za katerega pripravo je zadolžena Razvojna agencija Savinjske regije Celje (RASR). RRP je obvezen dokument, v katerega so vključeni predlogi iz celotne Savinjske regije – območje 31 občin. V RRP umeščeni projekti bodo lahko kandidirali na javnih pozivih oz. razpisih za sofinanciranje projektov iz EU skladov. Okvirne roke, ki smo si jih postavili so opisani v dokumentu in so bili sprejeti na Svetu regije ter veljajo za celotno območje regije.

Vloga Razvojne agencije Savinja je kot že rečeno priprava dokumenta ORP in posredovanje le-tega RASR v nadaljnjo pripravo, zato pozivamo vse subjekte na območju občin SSD, da na priloženem enotnem obrazcu pripravijo predlog oz. identifikacijo razvojnega projekta, ki bi ga želeli izvesti v okviru finančne perspektive 2014 – 2020. Navodila za izpolnjevanje obrazca so vsebovana v samem obrazcu, če pa se vam še vedno postavljajo vprašanja pa smo vam na voljo na našem naslovu.

Prosimo vas, da natančno izpolnjen obrazec pošljete najkasneje do 15.03.2013 na naslov:
Razvojna agencija Savinja Žalec
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec


Kolektiv RAS vam želimo uspešno delo pri pripravi predlogov!

Stojan Praprotnik
Direktor

Priprava RRP Prijava Kazalniki


16. 1. 2013
2. razširjena seja ORS ORP SSD
16.1.2013 ob 14. uri je v prostorih sejne sobe Občine Žalec, v skladu s predlaganim dnevnim redom, potekala 2. razširjena seja Območnega razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva za območje Spodnje Savinjske doline. Poleg vabljenih članov ter ožje in širše projektne skupine, sta bila prisotna tudi predstavnika Regionalne razvojne agencije Savinjske regije, Janez Jazbec, direktor RASR in strokovna sodelavka Petra Gregorc. Zaradi službenih obveznosti pa se je opravičil državni sekretar MZIP, Ljubo Žnidar.

Vabilo Predstavitvi Foto galerija

14. 1. 2013
17. seja Območnega sveta
17. seja Območnega sveta – sveta županov Območnega razvojnega partnerstva za območje Spodnje Savinjske dolinez

V ponedeljek 14.1.2013 ob 13. uri je v sejni sobi Občine Tabor, v skladu s predlaganim dnevnim redom, potekala 17. seja Območnega sveta – sveta županov Območnega razvojnega partnerstva za območje SSD.

Vabilo Demografija

14. 11. 2012
Konstitutivna seja ORS ORP SSD
»Tudi na območju Spodnje Savinjske doline želimo partnerji razvojno-podpornega okolja odgovorno pristopiti k razvojnemu načrtovanju za programsko obdobje 2014-2020. Območni svet – svet županov šestih občin naše doline je zato skladno s spremenjeno regionalno zakonodajo ustrezno dopolnil Pogodbo o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline ter s tem postavil osnove za formiranje ustreznih organov in za začetek postopkov priprave planskih dokumentov za naslednje programsko obdobje. V ponedeljek, 19.11.2012, bo tako potekala konstitutivna seja Območnega razvojnega sveta kot ključnega organa našega razvojnega partnerstva, na kateri bo sprejet tudi Program priprave Območnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline za obdobje 2014-2020. Četudi bodo s tem na prvi pogled postavljeni le formalni temelji za razvojno načrtovanje za naslednje programsko obdobje, je dogodek za našo dolino tudi pomembna vsebinska prelomnica, saj bo območje šestih občin Spodnje Savinjske doline v obdobju 2014-2020 prvič poskusilo poiskati svoje specifične primerjalne prednosti in cilje znotraj regije in jih izoblikovati v samostojen območni razvojni dokument, ki bo osnova za ustrezno umestitev naših razvojnih hotenj in projektov v regionalni razvojni program!«

Pogodba Program Vabilo


5. 11. 2012
Priprava razvojnih dokumentov
Novo programsko obdobje 2014-2020
26. 6. 2012
Dopolnitve Predloga
Dopolnitve Predloga IN RRP Savinjske regije 2012-2014
14. 10. 2011
Javno povabilo
Javno povabilo k oddaji predlogov projektov za pripravo Predloga IN RRP 2012-2014
7. 3. 2011
Razpravljal o turizmu in načrtovanih razvojnih projektih
Župani šestih občin Spodnje Savinjske doline, povezanih v območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline, so se ob strokovni podpori Razvojne agencije Savinja v ponedeljek, 07. marca 2011, sestali na 9. seji Območnega sveta.
2010-2012
Regionalni razvoj: in RRP 2010-2012
Javni poziv za predložitev predlogov projektov za pripravo sprememb in dopolnitev IN RRP 2010-2012

 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave