Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 

26. 9. 2013
Spoštovani!

V sklopu projekta LAS SSD »Tematski potep po SSD« je izšla brezplačna knjižica »Moj žepni herbarij Spodnje Savinjske doline«, ki si jo lahko ogledate tudi kot e-različico
http://www.ra-savinja.si/pdf/Herbarij_SSD_web.pdf .
K njej so priložena tudi priporočila za učitelje. Pripravljalci projekta si želimo, da bi jo v šolah večkrat uporabili kot dodatno učno gradivo in kot pripomoček za popestritev šolske snovi.

Projekt prav tako odkriva domačinom in turistom številne kulturne spomenike (označenih je namreč preko 120 kulturnih spomenikov na območju UE Žalec) in tematske poti naše lepe doline (Hmeljska pot, Gozdna učna pot Hrastje, Krožna učna pot Marija Reka, Kulturno-zgodovinska pot Govč, Pot malteških vitezov, Pot okoli Braslovškega jezera in ostale). Ob odkrivanju naravnih in kulturnih bogastev si lahko najamete za to usposobljenega lokalnega turističnega vodnika – pripovedovalca zgodb, ki je v sklopu projekta pridobil ustrezno licenco. Tisti bolj naklonjeni sodobni tehnologiji pa lahko uporabite QR kodo, ki vas bo od točke kjer ste, popeljala naprej po dolini. Morda še niste obiskali Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije s sedežem v Žalcu ali pa posamezne vstopno-informacijske točke znotraj Spodnje Savinjske doline? V projektu sodelujejo tudi turistične kmetije, ki vas bodo s svojo pestro in raznovrstno ponudbo zagotovo prepričale, da se boste v našo dolino radi vračali.

Več o samem projektu na http://www.ra-savinja.si/projekti/potep.html, prilagamo nekaj splošnih informacij.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na tel. št. 03 713 68 60 ali na
email ra.savinja@ra-savinja.si.

Z lepimi pozdravi,

Alenka Doler,
Razvojna agencija Savinja

Priporočila Izjava za javnost Herbarij25. 9. 2013
Turistične kmetije20. 9. 2013
Tematski potep po SSD

Informacijske table
Keltske gomile, Hrastje, Keramika, Govče, Plevna, Ojstrica, Žovnek,Komenda, Šenek, Neža Maurer, Rimska opekarna, Prebold

20. 9. 2013
INFO table po SSD


Tematska pot ob Savinji in narava SSD Info table kulturnih znamenitostih Pot malteških vitezov občine Polzela Usmerjevalne table

20. 9. 2013
To soboto, 21.9.2013 ob 9.00

To soboto, 21.9.2013 ob 9.00, vas vabimo na praktičen preizkus vodenja. Dobimo se pred ekomuzejem. Bodite športno oblečeni in obuti, saj gremo vsi skupaj na tematsko pot (Hmeljska pot) proti ribniku Vrbje.

Hvala in lepo pozdravljeni do našega snidenja.

TEMATSKE POHODNIŠKE POTI V SLOVENIJI

gradivo gradivo

19. 9. 2013
Obveščamo vas..

Obveščamo vas, da je za današnje izobraževanje LTV prišlo do spremembe lokacije. Torej, v četrtek, 19. septembra, ob 15.30, se dobimo na dosedanji lokaciji – Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu.

gradivo

vprašalnik

16. 9. 2013
Urnik izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov

Nekaj uporabnih linkov za slušatelje, ki jih lahko prelistajo, pred predavanji.

Naslov: "Papir, splet, telefon in tematske poti"

Povzetek: "Predstavitev možnosti praktične uporabe sodobnih tehničnih in multimedijskih pripomočkov, koriščenje informacij o tematskih poteh preko GPS naprav in pametnih telefonov na terenu."

Ključne besede: "Katalog, brošura, splet, delitev tematskih poti, iskanje tematskih poti, predstavitev tematskih poti, GPS, pametni telefon, QR koda, socialna omrežja"


Povezave:
Papir: http://issuu.com/slovenia/docs/pohodnistvo_2012_-_slo
Splet: http://www.slovenia.info/pohodnistvo
http://vsepoti.si/pohodnistvo/ , http://www.zkst-zalec.si/
Telefon in tematske poti: http://golez.wordpress.com/2009/05/13/od-2639-minute-dalje/


12. 9. 2013
Moj žepni herbarij Spodnje Savinjske doline

Priporočila za učitelje Moj žepni herbarij več>>>
Zakaj so herbariji dobri več>>>

9. 9. 2013
Tematski potep po SSD
Tematski potep po SSD - Seznam literature na temo ZGODOVINE IN KULTURNE DEDIŠČINE - SPLOŠEN ORIS

  • Boldin, Aleksandra in Ciglenećki, Jan: Adelma von Vay, Občina Slovenske Konjice, Sl. Konjice 2012.
  • Curk, Jože: Trgi in mesta na slovenskem Štajerskem, založba Obzorja, Maribor 1991.
  • Grafenauer, Bogo: Boj za staro pravdo v 15. in 16. stoletju na Slovenskem, SAZU, Ljubljana 1974.
  • Jakič, Ivan: Vsi slovenski gradovi, Geografski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana 1997.
  • Otorepec, Božo: Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem. SAZU, Ljubljana 1988.
  • Santonino, Paolo: Popotni dnevniki, Mohorjeva družba, Celovec 1992.
  • Stopar, Ivan: Dobrna, Zbirka vodnikov, Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana 1980.
  • Stopar, Ivan: Gradovi na Slovenskem, CZ, Ljubljana 1991.
  • Stopar, Ivan: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1991.30. 8. 2013
Izobraževanje lokalnih vodnikov v Spodnji Savinjski dolini
16. 8. 2013
Izjava za javnost - Tematski potep po SSD

16. 8. 2013
Kulturni spomeniki v Spodnji Savinjski dolini
4. 6. 2013
IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH VODNIKOV NA TEMO INOVATIVNE INTERPRETACIJE TEMATSKIH POTI SSD V OKVIRU PROJEKTA LEADER

»Tematski potep po Spodnji Savinjski dolini« - ob zaključku projekta, september 2013
3. 6. 2013
Vmesno poročilo o izvajanju projekta


Aktivno se izvajajo načrtovane strokovne naloge s področja priprave in izdelave 3000 kosov žepnih herbarijev, ki bodo odražali pestro etnološko-turistično in biološko-izobraževalno vsebino Spodnje Savinjske doline. Trenutno pa je zanje pripravljen prototip herbarija.

Vključeni naročnik in izvajalci razvijajo koncept delavnic za otroke in odrasle in pripravljajo tudi načrt implementacije dela vsebin v osnovnošolski učni program.
Ko bodo zaključene etnološko, kulturne in naravovarstvene vsebine, se bodo s področjem biološko-izobraževalnih vsebin vsebinsko vključili pri usposabljanju za pridobitev potrdila za lokalnega turističnega vodnika, Izvajajo različne delavnice in se aktivno vključujejo v pripravo zaključne prireditve v septembru 2013.

Redno se vključujejo v obveščanje in seznanjanje javnosti, urejanje spletne strani o projektu ter promocijo projekta, zlasti herbarija.

Prav vsi v projektu doseženi rezultati bodo predstavljali pomembno vlogo v turistični in izobraževalni ponudbi Spodnje Savinjske doline.

Do vmesnega poročila je naročnik z izvajalci izvedel številne delovne sestanke.
Društvo Preboj je skupaj z naročnikom izpeljalo naravoslovni dan z OŠ Braslovče v okolici Žovneškega jezera, otvorilo novo sezone žepnih herbarijev na Braslovškem jezeru in pri gradu Žovnek ter predstavilo projekt, ki je bil predstavljen tudi v sklopu Bučijade v Braslovčah, organiziranih je bilo vrsta delavnic ( med avgustom 2012 in majem 2013 - nabiranje rastlinskih vrst), skupaj z učitelji se je ogledalo gozdno učno pot v Grižah, obiskalo Fakulteto za agronomijo, sestanek s prof. dr. Darja Kocjan Ačko, skeniralo njihove herbarijske zbirke žit, organiziralo sestanek z učitelji v Savinjskih osnovnih šolah, razvilo in izvedlo delavnice za otroke in odrasle tudi na temo samostojne izdelave herbarijev.

Glede na dosedanje veliko zanimanje in pozitiven odziv bodo deležniki in prebivalci SSD, kot tudi uporabniki tematskih poti le-te dobro sprejeli31. 5. 2013
Posvet tematske pohodniške poti v Sloveniji grad Rajhenburg

vabilo posvet


25. 4. 2013
»Tematski potep po SSD«
Hmeljska pot - elaborat


5. 10. 2012
»Tematski potep po SSD«
povabilo k prijavi na strokovno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov na območju Spodnje Savinjske doline


Tematski potep po Spodnji Savinjski dolini / Potep po SSD

Razvojna agencija Savinja, v sklopu načrta izvedbenih projektov za leto 2011 in Lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoja podeželja SSD, v letih 2011 in 2012 izvaja projekt »Tematski potep po SSD«. Projekt je v 85% sofinanciran s sredstvi programa LEADER. Celotna vrednost projekta je 93.138,72 EUR.

V letu 2009 je svoja vrata odprl osrednji Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, s sedežem Žalcu ter šestih vstopno-informacijskih točkah občin Spodnje Savinjske doline. Izkazalo pa se je, da so številne kulturne in naravne znamenitosti doline, katerim skupni imenovalec je prav hmelj, premalo poznane.

V sklopu projekta se bo uredilo in brezplačno ponudilo tematski potep po urejenih točkah Spodnje Savinjske doline ter reke Savinje in jih seznanilo z bogato kulturno-etnološko in naravno dediščino območja.

Osnova projekta bo seznam prepoznavnosti Spodnjesavinjskih občin, ki ga bosta pripravila ZVKDS in ZRSVN. Osnovne dejavnosti so vodenje projekta, obveščanje javnosti in promocija projekta: urejena ena spletna podstran, vsaj štiri objave in vsaj dve izjavi v medijih, seznanjanje javnosti o projektu, seznanjenih vsaj 35.000 ljudi.

Izvajalo se bo tudi kulturno-etnološke aktivnosti ter aktivnosti povezane z naravo: šest strokovnih delavnic in predavanj, kjer bo aktivno vključenih vsaj 150 udeležencev, dva monitoringa, terensko delo in izdelava enega elaborata.

Na območju vseh 6 občin doline bodo evidentirani in dokumentirani objekti stavbne dediščine, ki so tesno povezani s hmeljarsko dediščino. Na osnovi tega se bodo pripravljene dvojezične vsebine za označitev objektov kulturne in etnološke dediščine, turistične informativne table, označene bodo kmetije in hmeljske sušilnice. Pripravljene bodo strokovne podlage in vsebine za označitev naravnih znamenitosti, predvsem območij Nature ob reki Savinji, ki bodo osnova za oblikovanje, izdelavo in montažo informacijskih tabel, kotičkov s kozolčki (8), s koši (4) in klopmi (20) ter žepnega herbarija (222 označevalnih tabel (40 manjših info tabel 50x39 in 50 x 9, 12 informacijsko turističnih tabel 100x130, 170 tabel za označitev objektov kulturne dediščine 40 x 30, s 100 stebrički za montažo in enega herbarija, ki bo natisnjen v 3000 izvodih in dosegljiv tudi na spletni podstrani)).

Ob zaključku projekta pa bomo izvedli tudi eno usposabljanje , kjer bo vsaj devet lokalnih turističnih vodnikov usposobljenih za vodenje po urejenem območju).

Dolgoročen cilj so celostno urejene, ohranjene in promovirane naravne in kulturne znamenitosti celotne doline, vezane na hmeljarsko in pivovarsko dediščino.

Kratkoročni cilji projekta so enotno in ustrezno označena območja in objekti stavbne dediščine in narave, seznanjanje javnosti o projektu in promocijske aktivnosti ter izdani materiali, dvig znanja in zavesti o bogati naravni in kulturni dediščini območja, spodbujanje okolju prijaznega turizma (pohodništvo, kolesarjenje, jezdenje)…

Pričakovani rezultati projekta so:
• Evidentirana, varovana in ohranjena hmeljarska dediščina in označeni objekti kulturno-etnološke dediščine in naravne znamenitosti Spodnje Savinjske doline;
• ozaveščeni prebivalci, širša javnost in mediji o kulturni in naravni dediščini;
• nov promocijski material, žepni herbarij s pestro etnološko-turistično in biološko-izobraževalno vsebino;
• dodatna oblika prepoznavnosti in povezanosti doline;
• objave v medijih.

Projektne aktivnosti bodo potekale na območju 6 občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Glede na načrtovane aktivnosti bodo poti urejene leta 2012.

Projekt ima osnovo na že delno urejenih tematskih poteh občine Žalec, kjer je zelena nit hmeljarska tradicija oz tako imenovano zeleno zlato in je bil zgleden primer dobre prakse ter spodbuda za bodoče celostno in enotno urejene tematske poti po občinah Spodnje Savinjske doline, ki so vključene v LAS za razvoj podeželja SSD.

Kontakt o projektu: Razvojna agencija Savinja,
Alenka Doler, 03 713 68 67, 03 713 68 70, ra.savinja@ra-savinja.si


 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave