Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 


Trajnostni razvoj nas povezuje
bilateralno sodelovanje Slovenija/SrbijaPredstavitevStrokovno srečanje s srbskimi partnerji v Savinjski subregijiSpletne igre v skrbi za okolje


Opravičujemo se avtorjem, katerih objavo dela smo zaradi nepričakovano velikega števila prejetih del na slovenski in srbski strani morebiti in nehote izpustili.

Svečana podelitev nagrad in priznanj, Kruševac 14. 6. 2012
 


Svečana podelitev nagrad in priznanj, Žalec 31. 5. 2012

Rezultati ustvarjalnega natečaja
Rasinsko okrožje Savinjska regija

Fotografsko kulinarični ustvarjalni natečaj
Prejeti predlogi
FOTO
natečaj
KULINARIČNI
natečaj
TURISTIČNI
SPOMINEK
NAJLEPŠA
KAZALKA
KNJIGA V
OBJEKTIVU

Fotografsko kulinarični ustvarjalni natečaj

foto natečaj pravila in navodila foto konkurs uputstva i pravila

Otvoritvena konferenca projekta
»Trajnostni razvoj nas povezuje«
bilateralno sodelovanje Slovenija/Srbija
vabilo predstavitev poročilo izjava za javnost


Odmevi z obiska v Srbiji
http://www.ks.rs/sr_cir/ks-info/vesti/1571-qodrzivi-razvoj-nas-spajaq-bilateralna-saradnja-slovenije-i-srbije.htmlRazvojna agencija Savinja v sklopu projekta bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012, sodeluje s partnersko državo Srbijo v projektu »Trajnostni razvoj nas povezuje«. Projekt je v 90% sofinanciran s sredstvi, ki sodijo pod uradno razvojno pomoč Republike Slovenije.

Projekt je naravnan k:
• zagotavljanju dolgoročnega bilateralnega sodelovanja med Savinjsko regijo in Rasinskim okrožjem,

• prenosu znanj in izkušenj s področja regionalnega razvoja in predstavitvam ključnih regionalnih projektov, s poudarkom na ekologiji,

• povezovanju gospodarskih in javnih institucij, aktivnemu vključevanju civilne družbe,

• krepitvi administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU in zanimanju za bodoče sodelovanje v EU programih.

• Načrtovane aktivnosti vključujejo vključitev številnih predstavnikov razvojnih agencij, javnih in privatnih organizacij, nevladnih organizacij in posameznikov.

Na podlagi preteklega sodelovanja med območjem Spodnje Savinjske doline in Rasinskim okrožjem, si želimo v tokratnem območje razširiti na celotno Savinjsko statistično regijo. Načrtujemo izvedbo dveh tiskovnih konferenc, pripravo in organizacijo strokovnih srečanj, številne objave, ureditev spletne podstrani, pripravo javnih natečajev...

Projekt pa bo poleg formalnih nalog tudi oblika drugačnega, neformalnega načina medsebojnega druženja in spoznavanja številnih naravnih in kulturnih znamenitosti obeh držav.
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave