Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Garancijska shema
12. 10. 2015
Regijska garancijska shema

Spoštovani!

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske grancijske sheme savinjske regije.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, predvsem pa olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018. V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR na tel: 03/589 40 90 oz. na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si.

Lep pozdrav!

Obvestilo medijem RGS Razpisna dokumentacija

 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave