Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Mesečne informacije
Aktualne informacije – OKTOBER 2017

Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline je 1.7.2017 objavila 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada ESRR Rok za oddajo vlog je 13.10.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja RA Savinja Žalec do 13.10.2017 do 12. ure.

JAVNI RAZPISI V TEKU

Eko sklad

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 (Ur. l. RS: 44/17). Rok: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije; Informacije: 01 241 48 20 ali ekosklad@ekosklad.si.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD (241. JR) (Ur. l. RS: 50/17). Rok: od 13.10.2017; Informacije: pud@sklad-kadri.si in po telefonu na številki 01 434 10 81.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« (Ur. l. RS: 47/17). Rok: 2.10.2017 in 1.3.2018; Informacije: eposlovanje@spiritslovenija.si.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS: 41/17).> Rok: do porabe sredstev oziroma do 30. 11. 2017; Informacije: aktrp@gov.si .

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 (Ur. l. RS: 41/17) . Rok: do porabe sredstev oziroma do 29. 11. 2017; Informacije: aktrp@gov.si .

Zavod RS za zaposlovanje

Priložnost zame v nevladnih organizacijah; Rok: najdlje do 30.4.2018. Informacije: tel. 080 20 55, iris.lojevec@ess.gov.si .

Zaposli.me 2016/2017; Rok: do 31.7.2019 oziroma do porabe sredstev; Informacije: kontaktni.center@ess.gov.si in po telefonu na številki 080 20 55.

Delovni preizkus 2017/2018; Rok: do 31.7.2018 oziroma do porabe sredstev; Informacije: kontaktni.center@ess.gov.si in po telefonu na številki 080 20 55.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018; Rok: do 30.11.2018 oziroma do porabe sredstev; Informacije: kontaktni.center@ess.gov.si in po telefonu na številki 080 20 55.

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito; Rok: do 29.9.2017 oziroma do porabe sredstev; Informacije: kontaktni.center@ess.gov.si in po telefonu na številki 080 20 55.

TUJI RAZPISI
Razpisi in več informacij na spletni strani: www.spiritslovenia.si
Ostale informacije:

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA, vstopna točka VEM

V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev za podjetnike vam RA Savinja vstopna točka VEM nudi mnoge brezplačne storitve. Več na www.ra-savinja.si/projekti/e_vem.html
Dodatne informacije na Razvojni agenciji Savinja, Ulica heroja Staneta 3,3310 Žalec tel.: 03 713 68 60, faks: 03 713 68 70 http://www.ra-savinja.si, ra.savinja@zalec.si
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave