Destinacijska študijska zgodba v Spodnji Savinjski dolini

, , 25. maja 2023

23. 5. 2023_Predstavniki RA Savinja smo se udeležili destinacijske študijske ture po dolini zelenega zlata, ki sta jo organizirala ZKŠT Žalec in RA Savinja v sklopu projekta LAS SSD ob sodelovanju vseh 6-tih občin doline.

Spoštovani soustvarjalci in udeleženci destinacijske študijske ture v Dolini zelenega zlata,  23. maja 2023.

Rada bi se vam zahvalila v imenu nosilca projekta LAS Spodnje Savinjske doline, obeh partnerjev in operativnih projektnih izvajalcev študijske ture, RA Savinja in ZKŠT Žalec ter partnerskih občin Žalec, Braslovče, Prebold, Tabor, Polzela in Vransko (ZKTŠ Vransko),  za vaš dragocen čas in prisotnost na naši destinacijski turi, prebujajoče se destinacije Spodnja Savinjska dolina. Hvala za pozdravne misli, ki so nas spremljale z vaše strani na poti. Skupaj smo začutili, da to že zdaleč ni več, le projekt, temveč naša

DESTINACIJSKA ZGODBA SPODNJA SAVINJSKA DOLINA – HMELJKOVA DOLINA ZELENEGA ZLATA.

Med udeleženci ste bili tako odločevalci in predstavniki partnerskih občin, ponudniki, mediji, turistični snovalci programov , turistične agencije in turistični predstavniki posameznega koščka destinacije, ki že nekaj časa skupaj snujemo destinacijsko zgodbo – Jasmina / grajska gospa, Damjan, Tanja, Klaudija in  Saša. Zahvaljujem se vam za soustvarjanje lokalno zanimivega, pestrega, poučnega in kulinarično slastnega dne, na vsaki od lokacij destinacije in prav tako vsem ponudnikom destinacije.

Hvala naši vodnici Iloni Stremecki in Pohorju tours za odlično vodeni,  nepozabni destinacijski dan, s poučnimi primerjavami nastajanja destinacije, v primerjavi z destinacijo Rogla-Pohorje, katere direktor Domen Vogelsang, nam je povedal, da »imamo vse, kar imajo veliki«. Zdaj samo še dojamimo VELIČINO, v skupno, povezano zgodbo.

S tem, verjamem, da se vsi strinjate, da je naša raziskovalna študijska tura, kljub kapljicam, ki so prišle, ne le iz fontane piv Zeleno zlato, temveč tudi  z neba, ob zaključku, lepo uspela.

Zahvala gre vsem vam. Hvala za zaupanje. DOBRODOŠLI V DOLINI ZELENEGA ZLATA.