Elektronska prijava nezgode in poškodbe na delu

, , 22. julija 2022

Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Dne 2. 6. 2022 je bil v Uradnem listu RS (št. 78/22) objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje deležnikov v primeru prijave nezgode in poškodbe pri delu, dne 5. 7. 2022 (Uradni list RS, št. 90/22) pa še popravek tega Pravilnika, saj je ob prvotni objavi Pravilnika po pomoti izostala priloga, in sicer obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pravilnik se prične uporabljati 1. septembra 2022, ko se dosedanji papirnati obrazec - Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8) ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljajo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).

Pooblastilo za delo na portalu SPOT in oddajo vloge ePrijava NPD

V primeru, da bo za podjetje vloge za ePrijavo NPD urejala pooblaščena oseba, mora zakoniti zastopnik urediti novo ali dopolniti obstoječe pooblastilo. Nov obrazec vloge za ureditev pooblastila za postopek ePrijava NPD bo na portalu SPOT objavljen proti koncu avgusta oziroma nekaj dni pred uvedbo storitve. Na voljo bo nov, samostojni obrazec za ureditev pooblastila, izključno za postopek ePrijava NPD. Dopolnjen bo tudi obstoječi obrazec vloge za urejanje pooblastil za vse e-postopke na portalu SPOT.

Podrobnejše informacije o uvedbi elektronske vloge ePrijava NPD, so na voljo na spletni strani ZZZS: Prijave nezgod in poškodb pri delu.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Viri:

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-07-15-napoved-na-portalu-spot-se-s-septembrom-2022-uvaja-elektronska-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu/  

https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/e-poslovanje/prijave-nezgod-in-poskodb-pri-delu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivf19DAz9DQwNA1zM3QzM3H28zUK8gowNPI31C7IdFQFDW6pB/