Javni poziv LAS SSD

, , 8. decembra 2019

LAS SSD dne, 9. 12. 2019 objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRPVeč na  http://www.las-ssd.si/index.php/79-las-ssd-dne-9-12-2019-objavlja-2-javni-poziv-za-izbor-operacij-za-izvajanje-strategije-lokalnega-razvoja-las-ssd-v-programskem-obdobju-2014-2020-iz-sklada-eksrp