Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala"

, , 1. oktobra 2021

Namen ukrepa je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti v podjetju.

Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

Prijavitelji bodo svoje vloge lahko oddajali elektronsko od 11. 10. 2021 od 10:00 ure dalje.

Prosim vas, da vsa vprašanja podjetij usmerjate na elektronski naslov jpvip@spiritslovenia.si  posebne telefonske podpore pa zaenkrat nimamo vzpostavljene.

Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376