Javni poziv za sodelovanje

, , 24. februarja 2021

Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«

Lani spomladi je bilo s prvim javnim pozivom v družino ambasadorjev nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« izbranih 19 slovenskih podjetij in organizacij. S tokratnim javim pozivom https://www.spiritslovenia.si/razpis/360 bomo dopolnili nabor ambasadorjev slovenskega gospodarstva tako, da bo v tej eminentni družbi približno 40 podjetij oziroma organizacij, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno.

Komisija bo na podlagi prispelih prijav izbrala ponosne glasnike slovenskega poslovnega okolja (pri izboru se bo omejila na približno 3 podjetja oz. organizacije iz istega področja delovanja), njihove rešitve pa bomo vključili v krovna image komunikacijska sporočila, ki jih bo SPIRIT Slovenija v javnost lansiral v sklopu večkanalne oglaševalske kampanje »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« na prioritetnih tujih trgih. Kot predstavniki gospodarstva bodo s svojimi izdelki in rešitvami vključeni tudi v AR aplikacijo (obogatena resničnost), ki bo uporabnikom v sklopu sejmov in promocijskih dogodkov v tujini na izkustveni način, s pomočjo interaktivnega zemljevida, približala slovensko poslovno in investicijsko okolje.

Poleg tega bodo izbrane prebojne rešitve vključene v kontinuirano komuniciranje s ciljnimi javnostmi v obliki oglasnih člankov, tiskovin, sporočil in novic za medije in partnerje ter na osrednjem portalu agencije https://www.sloveniabusiness.eu/ ter pripadajočih profilov družbenih omrežij (Facebook, LinkedIn, YouTube).

Z aktivnim vključevanjem v vsebine različnih poslovnih dogodkov, poslovnih delegacij kot tudi online konferenc in predstavitev za potencialne tuje partnerje in tuje investitorje, ki jih organizira SPIRIT Slovenija, kot tudi s širjenjem sporočil kampanje prek lastnih kanalov, bodo ambasadorji bistveno pripomogli k celoviti promociji na nacionalni ravni.

SPIRIT Slovenija bo ambasadorje povabila tudi k čim pogostejši rabi emblema Ambasador Green. Creative. Smart. za znamčenje lastnih komunikacijskih orodij in promocijskih materialov.

Vsi ste lepo vabljeni, da razmislite o dodatnih možnostih izpostavitve prebojnih rešitev ambasadorjev s ciljem še boljšega pozicioniranja slovenskega gospodarstva na strateških izvoznih in investicijskih trgih kot zaupanja vrednega in zanesljivega poslovnega okolja.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Vanjo Hočevar: vanja.hocevar@spiritslovenia.si