Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva občine Žalec v letu 2022

, , 1. februarja 2022

Občina Žalec je 19. 1.2022 objavila razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2021.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih »de minimis« za ukrepe pomoči za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitev (ukrep 1), spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev (ukrep 3), spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene (ukrep 4) in trženje storitev lokalne turistične ponudbe (ukrep 5).

Javni razpis          UKREP 1              UKREP 3            UKREP 4            UKREP 5