Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva občine Žalec v letu 2024

, , 17. januarja 2024

Občina Žalec je objavila razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2024.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo  dodeljevala po pravilih določenih v razpisu za naslednje ukrepe:

UKREP 1: UKREP 3:   UKREP 5:Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev; Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev; Pomoč pri  trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming turizem).

Upravičenci do pomoči so:

  • mikro podjetja, vključno s samostojnimi podjetniki in zadrugami, ki imajo sedež podjetja na območju občine Žalec in imajo v celoti izpolnjene vse obveznosti iz davkov in prispevkov;
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Žalec, kadar gre za samozaposlitev;
  • mikro in mala podjetja, vključno s samostojnimi podjetniki in zadrugami, ki imajo sedež v občini Žalec, registrirana za področje turizma, kadar gre za ukrep 5.

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2024 je 80.000 EUR. 

Prijave so možne do 1. marca 2024.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Razvojne agencije Savinja ( https://ra-savinja.si/domov/razpisi/) in Občine Žalec (https://zalec.si/za-obcane/razpisi/ ).

Dodatne informacije za posamezne ukrepe:

- Petra Centrih, Občina Žalec za ukrepa 3 in 5  e-mail: petra.centrih@zalec.si , 03/713 63 28

- Dejan Jazbinšek, RA Savinja za ukrepa 1 in 3:  e-mail: dejan.jazbinsek@ra-savinja.si , 03/713 68 62

Javni razpis          UKREP 1              UKREP 3                 UKREP 5