Javno-zasebno partnerstvo za projekt »Na Žovneku dogaja!«

, 9. januarja 2017
Občina Braslovče poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva
»Na Žovneku dogaja!« (pdf)
Javni poziv promotorjem v slovenskem jeziku (pdf)
Javni poziv promotorjem v angleškem jeziku (pdf)
Občinski podrobni prostorski načrt PA 14 – Žovneško jezero (pdf)
Promocijski poziv v slovenskem jeziku (pdf)
Promocijski poziv v angleškem jeziku (pdf)
OPPN Žovneško jezero – grafika (pdf)