Konstitutivna seja ORS ORP SSD

, 14. novembra 2012

»Tudi na območju Spodnje Savinjske doline želimo partnerji razvojno-podpornega okolja odgovorno pristopiti k razvojnemu načrtovanju za programsko obdobje 2014-2020. Območni svet – svet županov šestih občin naše doline je zato skladno s spremenjeno regionalno zakonodajo ustrezno dopolnil Pogodbo o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline ter s tem postavil osnove za formiranje ustreznih organov in za začetek postopkov priprave planskih dokumentov za naslednje programsko obdobje. V ponedeljek, 19.11.2012, bo tako potekala konstitutivna seja Območnega razvojnega sveta kot ključnega organa našega razvojnega partnerstva, na kateri bo sprejet tudi Program priprave Območnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline za obdobje 2014-2020. Četudi bodo s tem na prvi pogled postavljeni le formalni temelji za razvojno načrtovanje za naslednje programsko obdobje, je dogodek za našo dolino tudi pomembna vsebinska prelomnica, saj bo območje šestih občin Spodnje Savinjske doline v obdobju 2014-2020 prvič poskusilo poiskati svoje specifične primerjalne prednosti in cilje znotraj regije in jih izoblikovati v samostojen območni razvojni dokument, ki bo osnova za ustrezno umestitev naših razvojnih hotenj in projektov v regionalni razvojni program!«

POGODBA   PROGRAM