Krediti za odpravo škode za podjetja v poplavah avgusta 2023

, , 17. oktobra 2023

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa »P7P 2023 - Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023« razpisuje skupno 30 milijonov evrov ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023.

Na ta način bo podjetjem omogočena pomoč pri sanaciji škode ter vzpostavitev razmer za normalno prihodnje poslovanje za vsaj 600 podjetij.

Za posojila v višini od 15.000 evrov do 100.000 evrov bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so neposredno utrpela škodo v poplavah avgusta 2023 pod naslednjimi pogoji:

 • višina kredita ne sme presegati 40 odstotkov od vrednostni čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022,
 • skupna vsota sredstev pomoči za opravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja,
 • podjetje mora imeti najmanj enega zaposlenega,
 • podjetje mora biti ustanovljeno pred 1. januarjem 2022,
 • podjetje mora imeti bonitetno oceno vsaj SB8.

Kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki lahko nastanejo v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. maja 2024.

Upravičeni stroški:

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Po tem javnem razpisu se odobri največ ena vloga za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji:

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • osem menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • osem menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • nižja obrestna mera (fiksna obrestna mera 0,5 odstotka),
 • daljša ročnost kredita,
 • odplačilna doba do pet let za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • odplačilna doba do sedem let za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • možnosti koriščenja moratorija do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev,
 • brez stroškov vodenja in odobritve kredita.

Oddaja vlog in roki za predložitev vlog

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer:

 • 9.11.2023 do 14 ure
 • 20.12.2023 do 14 ure

Informacije o javnem razpisu:

Več informacij o javnem razpisu in pripravi vloge najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. P7P 2023 - Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Viri:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.