Mapiranje slovenskega gospodarstva

, , 14. septembra 2023

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so pripravili pilotni projekt: MAPIRANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA.

Namen projekta je spodbuditi povezovanje slovenskih podjetij s tujimi gospodarstvi ter prenos dobrih poslovnih praks.

V sklopu 1. faze projekta je ministrstvo pripravilo kratko anketo, znotraj katere bodo anketiranci na podlagi krajših vprašanj izrazili svoj interes po gospodarskem povezovanju in področjih povezovanja.

Projekt je v pilotni fazi in je ustvarjen za gospodarsko povezovanje z Nemčijo, ki je glavna slovenska gospodarska partnerica. V primeru pričakovanega dobrega odziva bo ministrstvo projekt razširilo na druge države.

Rok za izpolnitev ankete je 21. 9. 2023.

Povezava do ankete: http://mgts.1ka.si/sodelovanjenemcija