Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

, , , 15. februarja 2021

Potrebujete financiranje za krepitev in ohranitev vaših dejavnosti ali izvedbo novih projektov?

Potrebujete financiranje za krepitev in ohranitev vaših dejavnosti ali izvedbo novih projektov? Iščete posojilo z minimalnimi zahtevami za zavarovanje kredita ali zgolj razmišljate kako boste ob epidemiji COVID-19 pokrili stroške dela?

Za vse zgoraj naštete izzive vam SID banka omogoča financiranje preko Primorske hranilnice Vipava po programu Mikroposojila za MSP, ki je na voljo iz Sklada skladov COVID-19!

SID banka, ki upravlja Sklad skladov COVID-19, je posojilni program vzpostavila z namenom omilitve posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19. Z mikroposojili je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zagonskim podjetjem, zadrugam ter socialnim podjetjem na razpolago skupno 87,6 milijonov € evropskih kohezijskih sredstev.

Financiranje vam omogočamo preko finančnega posrednika - Primorska hranilnica Vipava, za namene nakupa materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, za plačila storitev in plačila za stroške dela, ter naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v višini 100% upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Posojila lahko prejmejo:

 • zagonska (start-up) podjetja,
 • samostojni podjetniki,
 • mikro, mala in srednje velika podjetja,
 • zadruge ter
 • socialna podjetja

tudi za financiranje z naložbo povezanih obratnih sredstev, če je na vaše poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.

Ugoden kredit lahko pridobite po shemi pomoči "de minimis" ali shemi državne pomoči po začasnem okvirju ter ga lahko namenite tudi zgolj za zagotavljanje obratnih sredstev kot odziv na javnozdravstveno COVID-19 krizo.

Podjetje, ki zaproša za kredit kot glavne dejavnosti ne sme imeti registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

Glavne prednosti financiranja:

 • Kredit v vrednosti od 5.000 € do 25.000 €,
 • Ugodna obrestna mera,
 • 100% financiranje upravičenih stroškov,
 • Ročnost od 2 do 5 let,
 • Moratorij na odplačilo glavnice je največ 1/2 ročnosti kredita,
 • Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19.

Sredstva programa so na voljo le še preko finančnega posrednika Primorska Hranilnica Vipava.

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Sklad skladov COVID-19 zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter zlasti cilje Naložbene pobude za hitro in učinkovito odzivanje na COVID-19 in odpravljanje posledic ekonomske krize v gospodarstvu zaradi COVID-19, kar podjetjem omogoča boljše pogoje financiranja.

Več informacij: https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19