Na voljo dobrih 103 milijone EUR garancij

, , 6. aprila 2021

Na voljo dobrih 103 milijone EUR garancij za najemanje bančnih kreditov pod ugodnimi pogoji.

Slovenski podjetniški sklad je 02.04.2021, v Uradnem listu RS št. 51/2021 ter na svoji spletni strani objavil razpis z oznako P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je SPS. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo okrepilo okoli 650 projektov.
 
Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.
 
Vse podrobnejše informacije o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji: Javni razpisi in pozivi - Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)
 
Vabljeni k ogledu celotnega sporočila za javnost na naslednji povezavi: Na voljo dobrih 103 milijone EUR garancij za najemanje bančnih kreditov pod ugodnimi pogoji - Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)