Objavljen 2. Javni poziv LAS SSD za sredstva ESRR

, , 5. januarja 2021


Obveščamo vas, da je z dnem 5.1.2021 objavljen 2. javni poziv LAS Spodnje Savinjske doline za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpis bo odprt do 15.4.2021, vso potrebno dokumentacijo pa lahko najdete na spletnem naslovu: https://las-ssd.si/razpisi/razpis-esrr-2021/

Vse, ki bi želeli prispevati k razvoju domačega okolja z dobrimi idejami/projekti, vabimo k prijavi, za dodatne informacije in pomoč pri prijavi smo vam seveda na razpolago.

Vse dobro v letu 2021, naj vam bo naklonjeno.

Jaka Strojanšek
LAS Spodnje Savinjske doline
03/713-68-60