Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil plač

, , 9. decembra 2022

Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil plač s 1. 1. 2023

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije postopoma uvaja obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače prek informacijskega sistema SPOT oziroma vmesnika eNDM za poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Vlaganje eZahtevkov je omogočeno že od leta 2017, obvezno pa bo na podlagi novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja postalo s 1. januarjem 2023.

Gre za skrajni rok za vključitev v sistem SPOT, do katerega  morajo biti vsi poslovni subjekti že vključeni v oddajanje eZahtevkov.

Po 1. januarju 2023 bodo zahtevke za refundacijo v papirni obliki lahko vlagali le delodajalci, ki so fizične osebe, in sicer za delavce, ki so zavarovani z zavarovalno podlago 016 (za gospodinjske pomočnice, osebne tajnice, delavce na kmetiji in podobno).

Poslovnim subjektom, ki zahtevke za refundacijo nadomestila plače še vedno oddajajo ročno, se priporoča, da se pripravijo na elektronsko obdelavo in oddajo zahtevka.

Možnosti za oddajo eZahtevkov:

  1. Oddaja eZahtevkov prek programa za plače

Če se bo poslovni subjekt odločil, da mu pogodbena programska hiša implementira vmesnik za pripravo eZahtevkov (modul eNDM v okviru vmesnika eBOL in eNDM), bo v lastnem programu za obračun plač pripravljal elektronske zahtevke za refundacijo nadomestil in jih preko vmesnika posredoval na ZZZS. Vmesnik eBOL in eNDM skupaj z ZZZS zagotavlja Ministrstvo za javno upravo. Informacije o pogojih uporabe so na voljo na povezavi:  Vmesnik eBOL in eNDM. Prednost uporabe vmesnika je predvsem v tem, da poslovni subjekt zahtevek pripravi v okviru programa za plače in se nato avtomatsko posreduje prek vmesnika na ZZZS.

  1. Oddaja eZahtevkov prek vmesnika eBOL in eNDM  s strani računovodskega servisa

Poslovni subjekt, ki bo pripravo in oddajo eZahtevka prepustili računovodskemu servisu, ki ima program, ki omogoča povezavo do vmesnika eBOL in eNDM, mora računovodski servis za to pooblastiti. Obrazec pooblastila za delo preko vmesnika eBOL in eNDM je na voljo na povezavi:  Pooblastilo za procesna dejanja prek vmesnika eBOL in eNDM. Izpolnjen in podpisan obrazec pooblastila je potrebno posredovati na najbližjo točko SPOT ali pa pooblastilo urediti elektronsko prek portala SPOT, vendar mora imeti v tem primeru zakoniti zastopnik digitalno potrdilo.

  1. Oddaja e-zahtevkov prek portala SPOT

V primeru, da se bo poslovni subjekt odločil za vlaganje eZahtevkov neposredno prek portala SPOT, potrebuje:

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:

  • klicni center za nadomestila: tel. št. 01 / 30 77 555
  • elektronski predal klicnega centra: nadomestila@zzzs.si
  • enotni kontaktni center MJU (glede uporabe vmesnika ali portala): ekc@gov.si

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Viri:

https://www.zzzs.si/novica/obvezno-elektronsko-vlaganje-zahtevkov-za-refundacije-nadomestil-plac/

https://spot.gov.si/spot/cms/news/detailEugoReferenti.evem?srcsi_cms_news_id=9362