Turistična pešpot "Od hmelja do piva"

, 20. oktobra 2023

Občina Žalec je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah in prejela finančna sredstva v višini 350.000 EUR.

Vir financiranja je Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicije D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomske-poslovne infrastrukture in proračun Republike Slovenije. Preostanek pa iz lastnih sredstev Občine Žalec.

Cilj projekta je nova turistična pešpot od hmelja do piva, ki bo krožno povezovala najpomembnejše turistične točke ob poti. Obogatena bo z novo turistično infrastrukturo, digitalizacijo ponudbe, kot tudi z zanimivimi doživetji. Načrtujemo tudi, da bosta do konca leta 2025 v občini vzpostavljena dva nova turistična produkta.

Celotna vrednost projekta, katerega ukrepi bodo izvedeni med aprilom 2023 in septembrom 2025, znaša 543.715,12 evrov.

Projekt je okoljsko trajnostno naravnan, z okoljsko učinkovitimi in zeleno naravnanimi rešitvami. Družbeno trajnost zagotavlja s sodelovanjem z lokalno skupnostjo.

Občina Žalec s projektom pomembno dopolnjuje obstoječo turistično ponudbo, dostopnost in trajnosten razvoj turistične destinacije. S tem zagotavlja višjo raven kakovosti doživetja domačih in tujih obiskovalcev, kar dokazuje tudi z vrsto prejetih dosežkov in iniciativ za trajnostni turizem.

Investicija bo doprinesla k prepoznavnosti destinacije in dvigu konkurenčnosti lokalnih turističnih ponudnikov.

Prijazno vabljeni, da spremljate naš projekt in dosežene rezultate!

poročilo o projektu

izjava za javnost oktober 2023