ORP SSD 2021 – 2027

, , 25. novembra 2022

Območno razvojno partnerstvo je sprejelo Območni razvojni program 2021 - 2027