Pomoč pri pripravi razvojnih projektov

, , 23. marca 2021

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI v pomoč pri pripravi razvojnih projektov za RRP Savinjske regije in ORP Spodnje Savinjske doline  2021-2027.