MKGP je objavil okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020

, , 5. februarja 2020

V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2019 odobrenih 71,7 % ter izplačanih 55,1 % vseh razpoložljivih sredstev

kar znaša 609,9 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova PRP 2014-2020 objavljenih še 14 javnih razpisov.

Več na:
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1113-29-01-2020-nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-do-konca-leta-2020