Predlagajte razvojni projekt za RRP Savinjske regije

, , 10. marca 2021

Predlagajte razvojni projekt za RRP Savinjske regije in ORP Spodnje Savinjske doline  2021-2027

Spoštovani, prijazno vabljeni k oddaji projektnih predlogov za vključitev na seznam strateških razvojnih projektov regije v Regionalnem razvojnem programu za Savinjsko regijo 2021-2027 in pripravo Območnega razvojnega programa Spodnje Savinjske doline (ORP SSD). Le vključeni predlogi bodo pridobili možnost koriščenja sredstev v novi finančni perspektivi.

Izpolnite vsa polja obrazca ter ga oddajte po e-pošti na naslov ra.savinja@ra-savinja.si . Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev projektnih predlogov je torek, 23. 03. 2021. Nabor projektov bo skupaj z osnutkom RRP posredovan v obravnavo pristojnemu ministrstvu, prav tako bo del ORP SSD.

Obrazec ima v prilogi tabelo 5-tih razvojnih prioritet, s podrobnejšim opisom. Uvrstite predlagani projekt v eno izmed njih.

Razvojne prioritete, ki sledijo strukturi ciljev politik Evropske Unije za obdobje 2021-2027 so:

  • Pametna regija – vlaganja v pametno in digitalno infrastrukturo, družbo in gospodarstvo
  • Zelena regija – vlaganja v celostno varovanje naravnih virov, učinkovito rabo energije ter sonaravno krožno gospodarstvo
  • Povezana regija – vlaganja v trajnostno mobilnost ter širokopasovna in brezžična omrežja
  • Socialna regija – vlaganja v človeške potenciale, izobraževanje, zdravje in nego
  • Privlačna regija – vlaganja v lokalne verige vrednosti, turizem in mestna središča

Za vsak projektni predlog izpolnite nov pripravljen obrazec. Projektne predloge bomo pregledali in ob morebitnih nejasnostih ali nezadostnih informacijah stopili z vami v stik.

Če želite dodatne informacije, navodila ali usmeritve, smo vam na voljo na:

  • Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec

Stojan Praprotnik, stojan.praprotnik@ra-savinja.si, 03 713 68 65
Dejan Jazbinšek, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si, 03 713 68 62
Alenka Doler, ra.savinja@ra-savinja.si,  03 713 68 67.

Na tej povezavi najdete osnutek RRP, ki vsebuje strateške smernice razvoja Savinjske regije v naslednji finančni perspektivi EU in vam naj služi kot orodje pri identifikaciji kvalitetnih, inovativnih in drznih razvojnih projektov regijskega pomena ter njihovi pripravi.

Za soustvarjaje prihodnosti naše doline in regije se vam najlepše zahvaljujemo!