Projekt EIP – Zrnate stročnice

, 9. junija 2020

5.6.2020  Migojnice, kmetija Leskošek »Delavnica z demonstracijskim ogledom poskusa s pridelavo visokega fižola v žičnici hmeljišča«

Delavnico je otvoril vodja projekta mag. Manfred Jakop, v nadaljevanju je predstavil dejavnost kmetije in izkušnje s pridelavo sivčka Bojan Leskošek, dr. Barbara Čeh z IHPS pa je  predstavila pridelavo fižola v Savinjski dolini. Izpostavila je, da se fižol že drugo leto preizkusa uspešno vzpenja na biorazgradljivi vrvici LIFE projekta BioTHOP. Sledilo je predavanje dr. Blaža Cigiča z Biotehniške fakultete UL, ki je predstavil pripravo namazov na osnovi fižola in soje in njihov pomen v prehrani. V okviru projekta so izdelali 11 namazov iz fižola sivček, ki smo jih v nadaljevanju delavnice preizkušali in ocenjevali. Za tem smo izvedli ogled nasada fižola.

Več na spletni strani projekta: http://zrnatestrocnice.um.si/