Razvojne spodbude v letu 2021

, , , 1. februarja 2021

Potrebujete financiranje za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev.

Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

https://www.gov.si/novice/2021-01-17-razvojne-spodbude-v-letu-2021/