Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020,2021

, , 15. oktobra 2020

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Več informacij