SPOT - Javni razpis 2023

, , , 11. aprila 2023

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.

Namen javnega razpisa:  Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Cilji javnega razpisa:

  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
  • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija).

Vrednost javnega razpisa: 3.000.000,00 €. Savinjska regija je upravičena do 301.700,00 €.

 Kratek opis operacije: S storitvami podpornega okolja bomo prispevali h krepitvi podjetniškega potenciala, pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij in premagovanju ovir na podjetniški poti.

Ključne aktivnosti projekta:

  • osnovno SPOT svetovanje: osnovno podjetniško svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij.
  • usposabljanja in dogodki: ABC podjetništva, ABC plus podjetništva, dogodki za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (pravilniki, zakonodaja, pogoji, uredbe, računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov), dogodki s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje), dogodki na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks.
  • podjetniško mentoriranje: presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v Start-up konzorcij ter usmerjanje oz. pomoč podjetniku pri prototipiranju.

Projektni partnerji: Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Savinjsko-Šaleška gospodarske zbornica Velenje in Obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Inkubator Savinjske regije d.o.o., SAŠA inkubator d.o.o., MPI Vrelec d.o.o..

Obdobje izvajanja: 1. 1. -31. 10. 2023

Povezava: www.eu-skladi.si

Uradne ure na sedežu SPOT, Cesta na Ostrožno 4, Celje: ob ponedeljkih, torkih in petkih med 10:00 in 14:00 uro ter ob sredah med 13:00 in 17:00 uro.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.