Sprejet Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

, , 21. decembra 2021

Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, ki ga je v  skladu Zakonom o spodbujanju investicij pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

gradi na strateških smernicah razvoja Slovenije in političnih prizadevanjih k izpostavitvi internacionalizacije kot ene izmed gonilnih sil nadaljnjega razvoja Slovenije. Poudarek je na treh strateških področjih, in sicer  trajnost, inovativnost in digitalizacija.

Program se osredotoča predvsem na specializacijo, nišno usmerjenost in specifične industrijske trende, ki so ključni za uspešno uresničitev nalog, vizije in ciljev programa ter postopno transformacijo izvoza v prebojna področja, ki bodo zagotovili izvozno konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Namen programa je med drugim pripraviti jasne strateške smernice in učinkovite operativne ukrepe za izrabo prednosti, odpravo slabosti, in sicer v smeri zagotovitve dolgoročne konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoznega gospodarstva ter okrepitve internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij.

Program opredeljuje ukrepe za spodbujanje slovenskih investicij v tujini, zajema področja skupne zunanjetrgovinske politike EU kot nedeljivega dela internacionalizacije, mednarodnega razvojnega sodelovanja in se osredotoča na razvoj skupnega slovenskega gospodarskega prostora z vidika internacionalizacije.

Cilji programa so usmerjeni v krepitev in diverzifikacijo izvoza, povečanje števila izvoznikov (predvsem malih in srednje velikih podjetij), višje pozicioniranje v globalne verige vrednosti, privabljanje trajnostnih investicij z visoko dodano vrednostjo in zmanjšanje zaostanka pri deležu TNI v BDP za drugimi EU državami, krepitev slovenskih investicij v tujini ipd.

Opredeljenih je pet ključnih ukrepov za spodbujanje internacionalizacije:

  • ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoza;
  • ukrepi za privabljanje, podporo in ohranitev tujih investitorjev v Sloveniji;
  • ukrepi za podporo slovenskim podjetjem, ki investirajo v tujini;
  • ukrepi za izboljšanje mednarodne prepoznavnosti slovenskega gospodarstva;
  • ukrepi za izboljšanje delovanja samega ekosistema za podporo internacionalizaciji.

Obdobje izvajanja programa je predvideno od decembra 2021 do novembra 2026.

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT svetovanje Savinjska

Vir:

https://www.gov.si/novice/2021-12-09-sprejet-program-spodbujanja-investicij-in-internacionalizacije-slovenskega-gospodarstva/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija