Denarna pomoč za samozaposlene

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zardadi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo.

Več...
Pozdrav jeseni pri jami Pekel

24. septembra 2023, zabavno popoldne za oroke in odrasle.

Več...
Mapiranje slovenskega gospodarstva

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so pripravili pilotni projekt: MAPIRANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA.

Več...
Čezmejno povezovanje

Razvojna agencija Savinja vas v okviru projekta SPOT Svetovanje Savinjska vabi

Več...
Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča,

Več...
Ukrepi za pomoč gospodarstvu po poplavah

Ministrstvo je dnevno v stiku z gospodarstvom, ki je utrpelo škodo v nedavnih poplavah.

Več...
Javni razpis STAR GROWTH

Obveščamo o javnem razpisu STAR GROWTH, kjer imajo MSP priložnost pridobiti sredstva za izvajanje trajnostnih in/ali v digitalizacijo usmerjenih dejavnosti. 

Več...
Destinacijska študijska zgodba v Spodnji Savinjski dolini

23. 5. 2023_Predstavniki RA Savinja smo se udeležili destinacijske študijske ture po dolini zelenega zlata, ki sta jo organizirala ZKŠT Žalec in RA Savinja v sklopu projekta LAS SSD ob sodelovanju vseh 6-tih občin doline.

Več...
Objava letnega poročila Razvojne agencije Savinja

Na spletni strani je objavljeno letno poročilo Razvojne agencije Savija za leto 2022.

Več...
1 2 3 16