Trije novi vavčerji iz sredstev REACTEU

, , 20. septembra 2021

Slovenski podjetniški sklad je 17. septembra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, objaviltri nove vavčerske javne pozive.

Medtem, ko sta Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino že poznana, je Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), popolnoma nov in ga bodo podjetja lahko koristila prvič. Trenutno je poleg omenjenih vavčerjev na voljo še Vavčer za prenos lastništva, postopoma pa se bodo objavljali še ostali vavčerji.

1.Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Omogoča izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vrednotenje opravi zunanji strokovnjak/izvajalec. Najmanjša spodbuda znaša 3 tisoč in največja 9.999,99 EUR.

2. Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih

Podjetnike naj bi spodbudil k udeležbi na mednarodnih forumih v tujini, s ciljem pridobiti nove poslovne partnerje in poslovne priložnosti na tujih trgih. Najmanjša spodbuda je 300 EUR največja pa 6.000 EUR.

3. Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino

Velja kot spodbuda k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). Namen je spodbuditi podjetja za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti. Najmanjša spodbuda je 300 EUR največja pa 3.000 EUR

Več informacij:

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/806-trije-novi-vavcerji-iz-sredstev-reacteu