Ukrepi za pomoč gospodarstvu po poplavah

, 11. avgusta 2023

Ministrstvo je dnevno v stiku z gospodarstvom, ki je utrpelo škodo v nedavnih poplavah.

Z namenom pomoči je sodelovalo pri sprejemanju ukrepov tako v okviru sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kot na drugih področjih v pristojnosti ministrstva. V nadaljevanju predstavljamo ključne ukrepe za pomoč gospodarstvu.