Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

, , 30. avgusta 2023

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča,

da se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem.