Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

, , 31. januarja 2022

Javni poziv Vavčer za digitalni marketing iz sredstev ReactEU

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je  28.01.2022, ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing iz sredstev ReactEU. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge ali socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Za prijavitelje bo na voljo 3,3 mio EUR.

Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Glede na pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva hitro porabljena, zato se podjetja, ki imajo namen oddati vlogo, poziva, naj to storijo čim prej.

Slovenski podjetniški sklad

Več informacij o javnem pozivu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=145