Vsak glas šteje

, 20. oktobra 2021

 

Spoštovani občani, podjetniki in predstavniki ustanov iz občine Žalec. Pristopili smo k pripravi Strategije razvoja Občine Žalec do leta 2030, kjer za potrebe raziskave potrebujemo vaše mnenje.

Prosimo vas, da si vzamete 10 minut časa za izpolnitev vprašalnika glede na vaš status (občan, podjetje ali ustanova) in podate svoje konstruktivno mnenje.

Anketa bo na voljo do 08. 11. 2021 in je anonimna.

Za občane: https://forms.gle/etBYLoaR3MiVyw7u8

Za podjetja: https://forms.gle/XVMbKtPDmvGHGur37

Za ustanove: https://forms.gle/P1NPLrb219n32P8Q7

Iskrena hvala!
Janko Kos, župan