INOVATOR LETA SSD 2021

, 21. junija 2022

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat organizirana na Gradu Komenda pod pokroviteljstvom Občine Polzela, je bil zaključen že deseti jubilejni razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2021«,

kjer so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja tokrat podelili priznanja štirim najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto.

Več: Inovator_SSD - RA Savinja (ra-savinja.si)