INOVATOR LETA SSD 2023

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 12 leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih inovacij. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj, da se izboljša nek produkt, način proizvodnje le-tega ali pa da se že poznan produkt predstavi novemu trgu na drugačen inovativen način.
Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami v slovenskem prostoru že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višini primerljive povprečni slovenski managerski plači.
Več informacij na RA Savinja,  www.ra-savinja.si ali tel. 03/713 68 60.

RAZPIS

Prijavni obrazec

Pravilnik

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2023

INOVATOR LETA SSD 2022
S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki jo je tokrat gostilo podjetje BISOL Group d.o.o., pod pokroviteljstvom Občine Prebold, je bil zaključen že enajsti medobčinski razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske doline za leto 2022«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja, podelili priznanja petim najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto.
Priznanja je nagrajencem podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, ki je naglasil pomembnost inovacij pri reševanju ključnih družbenih izzivov, od okoljske problematike, varnosti, dostopa do hrane, staranja prebivalstva, do izzivov na področju zdravja. Na aktualnem razpisu za leto 2022 je sodelovalo 38 inovatorjev z 18 inovacijami iz vseh segmentov človeškega delovanja, od tehnoloških do družbeno socialnih.
Razpis že vrsto let deluje po sloganu, da »Neumnih inovacij ni. Neumno pa bi bilo, če jih ne bi iskali«.

Nagrajenci tokratnega razpisa so bili:

Boštjan Hren, Matej Štern, Uroš Štuklek DAFRA d.o.o. Signalno brez-kontaktno stikalo 1. nagrado in priznanje
Jožef Kočevar, Boštjan Mandelc, Andrej Jug, Vlado Karnovšek KOČEVAR STROJEGRADNJA d.o.o. Večnamenski stroj za točkovno in serijsko uporovno varjenje s hitro izmenjevalnimi elektrodami 2. nagrado in priznanje
Grega in Barbara Jerin JRP d.o.o. Motor Niko - nova zasnova motorja z notranjim izgorevanjem 3. nagrado in priznanje
Jure Jošt, Miha Lampret, Aljoša Bolčina, Sebastjan Bogataj SIP d.d. Izboljšava pobiralnega sistema 4. nagrado in priznanje
Aljaž Herodež Ključavničarstvo Herodež, Uroš Herodež s.p. Avtomatizacija kotne stiskalnice JELŠINGRAD HAP-100 4. nagrado in priznanje

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 11 leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih inovacij. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj, da se izboljša nek produkt, način proizvodnje le-tega ali pa da se že poznan produkt predstavi novemu trgu na drugačen inovativen način.
Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami v slovenskem prostoru že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višini primerljive povprečni slovenski managerski plači.
Več informacij na RA Savinja,  www.ra-savinja.si ali tel. 03/713 68 60.

RAZPIS

Prijavni obrazec

Pravilnik

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2022

INOVATOR LETA SSD 2021
Podelitev nagrad INOVATOR LETA SSD 2021, Grad Komenda, Polzela, 21. 6. 2022.                                                                     Izjava za javnost.
INOVATOR LETA SSD 2021

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2021.

Za nagrado in priznanje VABIMO k prijavi fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin.

Več informacij na RA Savinja,  www.ra-savinja.si ali tel. 03/713 68 60. 

RAZPIS

Prijavni obrazec

Pravilnik

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2021

INOVATOR LETA SSD 2020

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat že drugič, vsled aktualnih Koronavirus razmer  organizirana na odprtem prireditvenem prostoru Fontane piv zeleno zlato v Žalcu, je bil v sredo, 15.9.2021 zaključen razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2020«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanja petim najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto.

Razpis že deveto leto zapored poteka na medobčinski ravni in sicer sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec že pred objavo razpisa namenijo sredstva za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za denarne nagrade najbolje ocenjenim inovacijam. Omeniti je potrebno, da je razpis že sam po sebi inovativen, saj se na podobnih tekmovanjih kot tudi na tekmovanjih na višjih nivojih inovatorjem podeljujejo le priznanja, medtem ko so tu podeljene nagrade po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači.

Na razpisu je tako v 9-ih letih sodelovalo 143 inovatorjev s 95 inovacijami, na aktualnem razpisu za leto 2020 pa 9 inovacij, od katerih so bile 3 skupinske, tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 17 inovatorjev. Nagrade so prejele naslednje inovacije:

 

Inovatorji

Podjetje

Naziv inovacije

1. nagrado in priznanje

Jožef Kočevar, Polzela

Kočevar in sinovi d.o.o.

Podporne roke za varjenje pločevinastih izdelkov večjih dimenzij

2. nagrado in priznanje

Sergeja Hajnšek, Polzela in Milan Kerič, Prebold.

/

Woofisland - vodni napajalnik za hišne ljubljenčke namenjen urbanim okoljem

3. nagrado in priznanje

Borut Srčnik, Prebold

SIP d.d.

Večfunkcijska hidravlično nastavljiva stranska zavesa za zgrabljanja krme

4. nagrado in priznanje

Simon Tominšek, Laško; Bojan Končina, Štore; Ana Pahič, Laporje; Tomaž Podgornik,  Žalec; Nejc Podbreznik, Maribor

SICO d.o.o.

Drobilnik SD60 ECO

5. nagrado in priznanje

Luka Podbregar, Polzela

/

Napredna čebelarska tehtnica

 Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj že, da na primer izboljšate nek produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu na drugačen način.

Vsi zainteresirani posamezniki, že vnaprej vabljeni k prijavi na naslednji razpis INOVATOR LETA SSD 2021, ki bo predvidoma objavljen v mesecu februarju ali marcu leta 2022 in sicer po načelu, da NOBENA INOVACIJA NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ !

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2020.

 

Zaradi aktualnih še vedno neugodnih epidemioloških razmer v državi se rok za prijavo na Razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2020 podaljšuje na 15. maj 2021.

Za nagrado in priznanje VABIMO k prijavi fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin.

Več informacij na RA Savinja,  www.ra-savinja.si ali tel. 03/713 68 60. 

RAZPIS

Prijavni obrazec

Pravilnik

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2019

Aktivnosti na razpisu INOVATOR LETA SSD 2019, s katerim vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 8 leto zapored spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju inovacij. Inovativnost pa namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj že, da na primer izboljšate nek produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu na drugačen način.

Razpis Inovator leta Spodnje Savinjske doline je med tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »inovacija« saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači.

Na aktualni razpis smo tokrat prejeli 10 inovacijskih prijav in sicer za preteklo leto 2019. Komisija je sestavljena iz 7 članov bo inovacije ocenila, ocene pa bodo znane nekje v začetku meseca junija.

Ostanimo inovativni in razmišljajo dalje po načelu, da »NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ!«

IZREDNO OBVESTILO
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
(občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec)
RAZGLAŠA, da je rok za prijavo na razpis »INOVATOR LETA SSD 2019« podaljšan do 30. 4. 2020.

Pravilnik

Prijavni obrazec

Pravilnik

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2019

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram