Projekti

LAS je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega sektorja, civilne družbe in zasebnega sektorja, s ciljem uresničevanja skupnih interesov na področju razvoja podeželja.
Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije
Hmeljko pripoveduje zgodbo o hmelju in pivu

"HIP zgodba"

Projekt LAS SSD
Občina Žalec je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah in prejela finančna sredstva v višini 350.000 EUR.
Vodni park in resort Zeleno zlato

Water Park and Resort Green Gold
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline kot dela območja Savinjske regije, ki obsega območje šestih občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM.
Južno od Žalca, tik ob Savinji, se nahaja zanimivo zavarovano območje, katerega osrednji del je Ribnik Vrbje.
ZDRAVJU PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE
ZA ZDRAVE, AKTIVNE IN MOTIVIRANE PISARNIŠKE DELAVCE
Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
LIFE BioTHOP – vpeljava biorazgradljive vrvice v slovenska hmeljišča in uporaba odpadne hmeljevine v novih industrijskih produktih

flayer
Gozdovi so pljuča Pekla
projekt LAS SSD

http://www.td-sempeter.si/narava/gozdovi-so-pljuca-pekla/
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram