Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja.
Trajanje: avgust 2023 – maj 2024


“HiP zgodba« v veliki meri ciljno doprinaša k razvoju in nadgradnji interaktivno podprte zgodbe Ekomuzeja in okoljske trajnosti. Vzpodbuja aktivno raziskovanje, šport in rekreacijo. Ključno prispeva k ohranjanju in predstavnosti naravne in kulturne dediščine ter nesnovne kulturne dediščine. Namenjena je lokalnemu prebivalstvu, ciljno želi vzpodbuditi interes mlajše, digitalno usmerjene generacije ter želi dodati zanimive, lokalne vsebine obiskovalcem in turistom destinacije Spodnja savinjska dolina. Predstavlja nadgradnjo projektov LAS SSD PTP SSD, Norveškega finančnega mehanizma – Iz skrinje babic in dedkov ter ESRR Vzpostavitev Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ter 5 vstopno informacijskimi točkami (VIT točkami). Skozi maskoto Hmeljko na sproščen način osvešča o skupni identiteti zelene turistične destinacije SSD, v kateri sta ključna elementa hmeljarstvo in pivovarstvo.Projekt bo dvignil kakovost življenja na območju LAS Spodnje Savinjske doline z izboljšano inovativno kakovostno ponudbo. Dvignil bo zaposlitvene kompetence lokalnega prebivalstva, predvsem ranljivih skupin, v okviru usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov (LTV). Prav tako bo odlična priložnost implementacije Strategije razvoja turizma SSD 2022-2028, kot tudi nadaljnjega aktivnega razvoja destinacijskega turizma.

Projekt bo dvignil kakovost življenja na območju LAS Spodnje Savinjske doline z izboljšano inovativno kakovostno ponudbo. Dvignil bo zaposlitvene kompetence lokalnega prebivalstva, predvsem ranljivih skupin, v okviru usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov (LTV). Prav tako zastopa trende digitalizacije za dvig obiska muzejev in bo odlična priložnost implementacije Strategije razvoja turizma SSD 2022-2028, kot tudi nadaljnjega aktivnega razvoja destinacijskega turizma.

Aktivnosti projekta
◆ Organizacija in izvedba usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika SSD
◆ Priprava vsebinsko poglobljene interaktivne zgodbe hmeljarstva in pivovarstva za instalacijo digitalizacije v Ekomuzej
◆ Vsebinsko inovativna obogatitev kulturne dediščine hmeljarstva in pivovarstva SSD (Hmeljkov popotni list, 5 VIT točk, foto natečaj »Naj fotka SSD«, poudarek na trajnostnem razvoju in zero waste dogodki)
◆ Promocija in zabavno poučno obveščanje javnosti o identiteti SSD
◆ Projektno vodenje in koordinacija

Kazalniki operacije
◆ vključenih 40.000 prebivalcev SSD
◆ QR koda operacije
◆ vsaj 16 usposobljenih LTV
◆ spletne strani/ podstrani projekta
◆ razvita interaktivna digitalizirana zgodba o hmelju in pivu
◆ interaktivna spletna učna aplikacija
◆ zloženka – popotni list Hmeljsko pripoveduje zgodbo o hmelju in pivu
◆ promocijski trajnostni izdelki projekta
◆ 6 delavnic, dogodkov po SSD
◆ foto natečaj SSD
◆ zaključni dogodek projekta
◆ vsaj 6 objav, oddaj ali člankov


Skupna vrednost operacije je 32.534,95 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 24.246,87 EUR.

Partnerji pri izvedbi operacije so ZKŠT Žalec, Razvojna agencija Savinja, Turistično društvo Šempeter, Turistično društvo Žalec in Olivera Melanšek, s.p.

HMELJKO PRIPOVEDUJE ZGODBO O HMELJU IN PIVU
»HiP zgodba«, projekt LAS SSD
Povabilo k prijavi na strokovno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov za turistično destinacijo Spodnja Savinjska dolina.
Fotografski natečaj "Naj fotka SSD" projekta LAS DDS "Hmeljko pripoveduje zgodbo o hmelju in pivu - HIP zgodba"

Vabimo vas, da sodelujete v FOTO NATEČAJU » Naj fotka destinacije Spodnja Savinjska dolina«. Rok 31. 3. 2024.
Več na:

https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/10260/fotografski-natecaj-naj-fotka-ssd?fbclid=IwAR2bXsgvQXrAoMnvfOF7lGN4kbJtW4r6cSBz0iiScmZzEiB6g5GZa0Kf7Rg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram