Predstavitev

Naziv: Razvojna agencija Savinja
Naslov: Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec
Telefonska številka: 03/ 713-68-60
Faks: 03/ 713-68-70
E-mail: ra.savinja@ra-savinja.si
Datum ustanovitve: 13. januar 1998
Direktor: g. Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.
Število zaposlenih: 6
Stopnja izobrazbe in št.: VII. st. (3), VI. st. (3)
ID za DDV: SI75119595
Matična številka: 1271148
Račun(IBAN): SI56 6100 0001 4976 953
BIC: HDELSI22
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram