Organiziranost

Občine Spodnje Savinjske doline, so se odločile, da razvojna prizadevanja združijo preko skupne razvojne koalicije in so v aprilu 1997 pristopile v gospodarsko interesno združenje Podjetniški center Žalec, ki sta ga 13. januarja 1998 ustanovila takratna enotna občina Žalec in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec.

Z razširitvijo delovanja na vsa razvojna področja, so ustanovitelji GIZ, 22.10.2001 preimenovali Podjetniški center v Razvojno agencijo Savinjo, hkrati pa so se občine Tabor, Vransko in Žalec odločile za tesnejše sodelovanje z agencijo kot njene ustanoviteljice. Občina Polzela je ostala pridružena članica, občini Braslovče in Prebold pa sta se odločili za povsem samostojno pot načrtovanja svojega razvoja. V letu 2003 je Občina Vransko izstopila, vstopila pa je Občina Braslovče.

Varovanje dostojanstvaDelovni čas RaS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram