Partnerji

Ustanovni in pridruženi člani RA Savinja:
Občina Braslovče
Občina Žalec
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec

Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Tabor
Občina Vransko
Upravna enota Žalec
Zavod RS za zaposlovanje – OE Celje
Zavod za živinorejo in veterinarstvo – Kmetijsko-svetovalna služba Žalec
UPI Ljudska univerza Žalec
Razvojna agencija Savinjske regije (RASR)

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Društvo managerjev in strokovnjakov Golding klub Žalec
Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
Javno komunalno podjetje Žalec
RC planiranje Celje
ZVKDS OE Celje
ZRSVN OE Celje
Turistični in gostinski ponudniki na območju SSD
Druge vladne in nevladne organizacije
Zainteresirani kmetje in drugi kmetijski proizvajalci
Zainteresirani podjetniki
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram